Kolmårdsmarmor

Kolmårdsmarmorns unika, gröna färg och vackra ådring gör, tillsammans med den överlägsna slitstyrkan, denna stensort till ett attraktivt, miljövänligt naturmaterial. Denna vackra sten bryts i Kolmården, Östergötland och är känd både för sin skönhet och sin kvalité över nästan hela världen. Arkitekter och byggherrar har genom sekler använt denna kvalitetsmarmor till såväl konst och utsmyckningar som till byggnadsändamål. Ytbearbetningarna kan variera från polerad till slipad, blästrad och huggen.

Kolmårdsmarmor Ox

Kolmårdsmarmor OX

För utomhusbruk rekommenderas grövre ytbearbetningar. Kolmårdsmarmorn har använts i stora och betydelsefulla byggnadsverk, även långt utanför Sveriges gränser, och har brutits sedan slutet av 1600-talet. Brytningen upphörde helt i början av 1970-talet och det skulle dröja 20 år innan Borghamns Stenförädling AB tog upp brytningen igen. En ny era i Kolmårdsmarmomorns historia har nu inletts. Den grönådriga marmorn föreskrivs i allt fler nya projekt.

Kolmårdsmarmor Oxl

Kolmårdsmarmor OXL

Tekniska egenskaper

Egenskap Standard Enhet Värde
Tryckhållfasthet EN 1926 MPa 168
Böjdraghållfasthet EN 12372 MPa 17,9
Nötningsmotstånd DIN 52 1081 cm3/50cm2 21,4
Nötningsmotstånd EN 141572 mm3 21408
Vattenabsorption EN 13755 vikt % 0,1
Densitet EN 1936 kg/m3 2720
Utspjälkningshållfasthet EN 13364 N 3000
Halkmotstånd, slipad yta EN 14231 SRV, torr 45
Halkmotstånd, slipad yta EN 14231 SRV våt 11
Slaghållfasthet EN 14158 J 2,0
Petrografisk sammansätting EN 124073    
Kalcit   % 44
Dolomit   % 36
Serpentin   % 19
Amfibol   % 2

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

1 Tjockleksbaserad
2 Viktbaserad
3 Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil

Vår anläggning

En film som visar stegen i vår produktion, från råmaterial till färdig produkt.

Nyheter

Stenhuggare – en konst och e...

Stenhuggeri är en konst som har utövats ända sedan människans början. Förr var detta yrke vanligt förekommande, me...

Läs mer

Så bryts vår Borghamnskalkst...

Kalksten har använts i allt från skolor och regementen till kyrkor och slott. Vår Borghamnskalksten är med sina 485 miljoner år h...

Läs mer

Så bryts vår Kolmårdsmarmor

Sedan många hundra år har folk fascinerats över och beundrat den gröna naturstenen Kolmårdsmarmor. Tack vare teknikens ut...

Läs mer
Visa alla nyheter