Vi drivs med vindkraft från grannen

Senast uppdaterad 2019-10-29 07:48

På Borghamns Stenförädlingsanläggning på den lilla orten Borghamn i Östergötland förädlas 15000 kvadratmeter kalksten och Kolmårdsmarmor varje år. Här förvandlas sten, som kommer från naturen inpå knuten, till exklusiva produkter. Nu har företaget tecknat ett avtal med elbolaget Bixia som gör att anläggningen kommer drivas på vind från vindkraftverk inpå knuten.

– Att förädla sten kräver mycket energi och på vår anläggning förbrukar vi cirka 700 000 kWh per år. Nu, genom avtalet med Bixia, köper vi vår el direkt från de vindkraftverk vi ser från fönstret. Det betyder att vi enbart använder naturmaterial och naturresurser från närområdet, vilket passar vår filosofi – att ta tillvara och förädla naturens krafter, säger Mats Ola Ericsson, vd på Borghamns Stenförädling.

Under lång tid har Bixia köpt in närproducerad el från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. I dag har elbolaget fler än1300 närproducenter som de köper sin el ifrån och antalet producenter ökar i snabb takt.

– Produkten som vi kallar ”Bixia Nära Exklusiv” lanserades i slutet av förra året. Vi ser att intresset har ökat under 2017, främst inom handeln. Borghamns Stenförädling är vår första industriella kund i Östergötland som tecknar det här avtalet, säger Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia.

Viktigt att värna det lokala
Mats Ola Ericsson hörde talas om möjligheten att köpa närproducerad el när han träffade sin granne som äger ett av vindkraftverken.

– Hon berättade att hon sålde sin el genom Bixia så jag tog en kontakt och på den vägen är det. Det här är en riktig win-win, som gynnar både det lokala näringslivet och vår miljö. Nu, när vi är inne i en kraftig expansion, delvis på grund av den byggboom som råder, känns det extra angeläget att ta tillvara på den energi som finns lokalt, säger Mats Ola Ericsson.

Från lågintresse till medvetet val
El har historiskt varit en lågintresseprodukt som har varit svår att särskilja, dessutom är konkurrensen på elmarknaden hård.

– Vi har länge jobbat för att ändra bilden av el från lågintresse till högintresse. I takt med att intresset för ekologisk, närproducerad mat ökar ser vi också att allt fler vill göra ett medvetet val även när det gäller el. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle börjar i de val vi gör, säger Bengt Carlsson.

Borghamns Stenförädling AB är ett familjeföretag, grundat 1951, med stor erfarenhet av bearbetning och förädling av olika stenmaterial. Mats-Ola Ericsson är tredje generationens företagsledare. Företaget har specialiserat sig starkt inom två områden; kvalificerade stenhuggeriarbeten och objektanpassad produktion av byggnadssten. Borghamns Stenförädling AB bryter kalksten och Kolmårdsmarmor Ox och förädlar i huvudsak sten från de egna stenbrotten.

För mer information kontakta:
Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia
Tel: 0706-97 81 51
bengt.carlsson@bixia.se

Mats-Ola Ericsson
Borghamns Stenförädling AB
Tel. 0143-20174
mats-ola@borghamns-stenforadling.se

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från 1200 anläggningar.

Tillsammans ger vi kraft som förändrar världen i rätt riktning!

https://bixia.se/om-bixia/press/nyheter/2017/borghamns-stenforadling-drivs-med-vind-fran-grannen