Så bryts vår Kolmårdsmarmor

Senast uppdaterad 2020-01-10 08:12

Sedan många hundra år har folk fascinerats över och beundrat den gröna naturstenen Kolmårdsmarmor. Tack vare teknikens utveckling har vi gått ifrån att använda rep och kilar till moderna kling- och vajersågar. Följ med oss genom marmorbrytningens fantastiska historia!

Det äldst bevarade föremålet av Kolmårdsmarmor är en dopfunt ifrån 1200-talet. Idag finns den att beskåda i vackra Eneby Kyrka i Norrköping. Tidpunkten för när marmorbrytningen föddes i Sverige går inte att fastställa till ett exakt årtal, men sett till ett marmorbrott i Kolmårdsområdet som var i drift mellan 1639 till 1655 är det troligtvis att brytningen av Kolmårdsmarmorn började ungefär vid samma tidpunkt.

Kolmårdsmarmor tillåts smycka Stockholms Slott

1669 gav änkedrottningen Hedvig Eleonora den kända bildhuggare Nicolaus Millich i uppdrag att smycka både Stockholms Slott och Drottningsholms Slott med bl.a vackra skulpturer i just Kolmårdsmarmorn. Dessa fantastiska utsmyckningar kan vi njuta av än idag. Här föddes den uppskattning för Kolmårdsmarmor, en av världens hårdaste marmorsorter, som sträcker sig in i våra dagar.

Marmorbrytning förr

Hur bröts marmorn förr i tiden? Med hjälp av kilar, rep och en stor mängd tålamod bröts marmorn ner till 190 meters djup för att sedan bearbetas vid ytan. Det var ett hårt och farligt jobb där monoloterna, stora stenblock, transporterades med hjälp av slädar och rep.

Marmorbrytning idag

Vi på Borghamns Stenförädling påbörjade vår marmorbrytning i Kolmården år 1993. Vi bryter med hjälp av moderna kling- och vajersågar vars sågklinga sågar vertikala snitt mitt i stenen. I snitten läggs sedan en diamantvajer som skär bort stenblocken från berggrunden horisontellt. De stora stenblocken fraktas därefter till produktionsanläggningen för att förädlas till de produkter du som kund önskar.

Inred ditt hem med den historiskt vackra Kolmårdsmarmorn – kontakta oss idag.