Så bryts vår Borghamnskalksten

Senast uppdaterad 2020-02-11 10:26

Kalksten har använts i allt från skolor och regementen till kyrkor och slott. Vår Borghamnskalksten är med sina 485 miljoner år helt unik. Dess höga ålder gör den dubbelt så gammal som annan kalksten idag samt både tätare och hårdare – lika hård som marmor från andra delar av världen.
Men hur framställs vår Borghamnskalksten? Och hur gjorde man förr? Följ med oss genom kalkstensbrytningens fantastiska historia!

Kalkstenens historia

Kalksten användes både i kyrkans såväl som kungamaktens byggnader under medeltiden och 1500-talet. Under stormaktstiden, från 1600-talets förra hälft, ökade användningen av kalksten. Stenen användes inomhus, i trappor och eldstäder, samt utomhus i delar av bottenvåningarnas fasadpartier.

Under 1700-talet började dekorationshuggen sten användas i portaler. Under sent 1700-tal och en stor del av 1800-talet användes kalkstenen till att förstärka hörn samt som skoningar i portaler och körportar. Detta utvecklades sedan till att de svenska arkitekterna under 1800-talets andra hälft endast använde äkta sten i fasaderna.

Så bröts kalksten förr

Med dåtidens farliga och påfrestande metoder öppnades kalkstensbrott genom att man för hand avlägsnade den jord som täcker kalkstenslagret. Mödosamt och med otrolig uthållighet grävdes sedan smala, djupa gravar för att kunna lyfta upp stenblocken. Sedan återstod det tunga arbetet att sönderdela dessa block med hjälp av släggor, kilar och spett för att sedan transportera blocken med häst och vagn.

Så bryts kalksten idag

Kalkstensbrytning är idag en säker och pålitlig metod. Vi Borghamns Stenförädling använder oss av en stor klingsåg som delar upp pallen i levar. Sågdjupet anpassas efter de naturliga, horisontella skikten i berget. Levarna kilas sedan ner till block i storlek anpassade för den vidare bearbetningen. Färgsorteringarna, ljusgrå och gråbrun, tas ut på olika nivåer i brottet.

Låt den historiska kalkstenen bli en del av ditt hem – kontakta oss idag.