Kolmårdsmarmor

Kolmårdsmarmorns unika, gröna färg och vackra ådring gör, tillsammans med den överlägsna slitstyrkan, denna stensort till ett attraktivt, miljövänligt naturmaterial. Denna vackra sten bryts i Kolmården, Östergötland och är känd både för sin skönhet och sin kvalité över nästan hela världen. Arkitekter och byggherrar har genom sekler använt denna kvalitetsmarmor till såväl konst och utsmyckningar som till byggnadsändamål. Ytbearbetningarna kan variera från polerad till slipad, blästrad och huggen.

Kolmårdsmarmor Ox

Kolmårdsmarmor OX

För utomhusbruk rekommenderas grövre ytbearbetningar. Kolmårdsmarmorn har använts i stora och betydelsefulla byggnadsverk, även långt utanför Sveriges gränser, och har brutits sedan slutet av 1600-talet. Brytningen upphörde helt i början av 1970-talet och det skulle dröja 20 år innan Borghamns Stenförädling AB tog upp brytningen igen. En ny era i Kolmårdsmarmomorns historia har nu inletts. Den grönådriga marmorn föreskrivs i allt fler nya projekt.

Kolmårdsmarmor Oxl

Kolmårdsmarmor OXL

Tekniska egenskaper

Egenskap Standard Enhet Värde
Tryckhållfasthet EN 1926 MPa 168
Böjdraghållfasthet EN 12372 MPa 17,9
Nötningsmotstånd DIN 52 1081 cm3/50cm2 21,4
Nötningsmotstånd EN 141572 mm3 21408
Vattenabsorption EN 13755 vikt % 0,1
Densitet EN 1936 kg/m3 2720
Utspjälkningshållfasthet EN 13364 N 3000
Halkmotstånd, slipad yta EN 14231 SRV, torr 45
Halkmotstånd, slipad yta EN 14231 SRV våt 11
Slaghållfasthet EN 14158 J 2,0
Petrografisk sammansätting EN 124073    
Kalcit   % 44
Dolomit   % 36
Serpentin   % 19
Amfibol   % 2

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

1 Tjockleksbaserad
2 Viktbaserad
3 Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil

Vår anläggning

En film som visar stegen i vår produktion, från råmaterial till färdig produkt.

Nyheter

Film på produktionen!

Nu har vi äntligen fått det färdiga materialet av Niklas som hjälp oss att göra en film där vi visar allt från block brytning till format sågning och sl...

Läs mer

Läs senaste numret av STEN

Här är länken till webb versionen av senaste numret av Stenindustriförbundets egna tidskrift STEN. http://media.sten.se/2015/12/Sten-1504-NY.pdf

Vår nya hemsida är online!

Äntligen är vår nya hemsida klar för att publiceras. Hoppas ni är lika nöjda som vi är med den!

Visa alla nyheter